Opłaty środowiskowe, operaty, obsługa firm – EKO-FIG

Sadzonka na dłoniach

Ochrona środowiska jest ważnym elementem projektowania i prowadzenia biznesu. Każda inwestycja wymaga dokładnego przeanalizowania jej ewentualnego wpływu na otoczenie, zaplanowania działań zapobiegawczych oraz uzyskania stosownych zezwoleń na gromadzenie odpadów czy emisję gazów. Obowiązek ten wynika między innymi z ustawy Prawo ochrony środowiska, a za jego niedopełnienie grożą poważne konsekwencje finansowe i prawne. Inwestorzy, przedsiębiorcy oraz osoby korzystające z zasobów naturalnych muszą składać odpowiednie wnioski, starać się o zezwolenia, wnosić opłaty środowiskowe oraz sporządzać raporty oddziaływania na środowisko. Poznanie każdego z tych obowiązków jest czasochłonne, a wypełnianie formularzy i przygotowywanie pism wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Dlatego oferujemy wsparcie w tym zakresie wszystkim firmom i osobom prywatnym, które planują lub już realizują inwestycje i chcą pozostawać w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska.

 

Ogółem o ofercie

Na naszą ofertę składa się obsługa firm i osób prywatnych, które zamierzają podjąć działalność ingerującą w stan środowiska naturalnego. Przeprowadzamy audyty, konsultacje, pomiary. Sporządzamy dokumenty, jesteśmy pełnomocnikami w kontaktach z urzędami i nadzorujemy przebieg procesu wydawania decyzji administracyjnych. Działamy przede wszystkim na terenie województwa wielkopolskiego, ale zachęcamy do kontaktu również klientów z innych regionów Polski.

Razem zadbajmy o środowisko i Twoją inwestycję

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Młotek

Decyzje środowiskowe

Załatwiamy formalności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych. Przygotowujemy analizy dotyczące lokalizacji inwestycji, wykonujemy inwentaryzacje, sporządzamy dokumenty odwoławcze w przypadku niekorzystnej decyzji administracyjnej.

 

Osoba wyrzuca śmieci do kosza

Pozwolenia na gospodarowanie odpadami

Przygotujemy pełną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. Przeprowadzimy Cię przez formalności, abyś bez przeszkód mógł rozpocząć działalność!

 

Wykresy na kartce

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Twoja przyszła działalność znajduje się na liście inwestycji, które potencjalnie znacząco oddziałują na środowisko? Sprawdzimy to i przygotujemy za Ciebie obowiązkową Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Dołączając ją do wniosku, zyskasz szansę uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.

 

Dym z komina

Pozwolenia na emisje

Sporządzamy wnioski o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do atmosfery. Wykonujemy oględziny instalacji i pomiary emitowanych zanieczyszczeń. Konsultujemy zasadność uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności.

 

Strzałka na tablicy

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy jest konieczny w przypadku planowania przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, życie lub zdrowie ludzi, stan krajobrazu lub złóż kopalin. Pomożemy Ci go przygotować. Z naszą pomocą uzyskasz wymagane zezwolenia!

 

Cztery osoby przy stole

Stała obsługa firm

Prowadzisz firmę i nie masz czasu zajmować się spoczywającymi na Tobie obowiązkami środowiskowymi? Nasi specjaliści czekają na kontakt! Pomagamy firmom z całego kraju. Przygotowujemy sprawozdania, raporty analizy, sporządzamy wnioski i inne dokumenty.

 

Butelka z wodą

Operaty wodnoprawne

Naturalne zasoby wodne również pozostają pod ochroną ustawy, dlatego na korzystanie z nich musisz mieć zgodę władz. Na podstawie operatu wodnoprawnego uzyskasz pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych lub ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wykopanie stawu. Zostaw formalności ekspertom bez obaw o karę finansową.

 

Grafika BDO

BDO

Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO oraz doradztwem w tym zakresie. Wykonujemy sprawozdania z emisji spalin, rozliczamy opłaty produktowe. Zleć obsługę systemu naszym specjalistom!

 

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej