EKO-FIG

Ogólem o ofercie

Sadzonka na dłoniach

Na naszą ofertę składa się obsługa firm i osób prywatnych, które zamierzają podjąć działalność ingerującą w stan środowiska naturalnego. Przeprowadzamy audyty, konsultacje, pomiary. Sporządzamy dokumenty, jesteśmy pełnomocnikami w kontaktach z urzędami i nadzorujemy przebieg procesu wydawania decyzji administracyjnych.

Razem zadbajmy o środowisko i Twoją inwestycję

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Młotek

Decyzje środowiskowe

Załatwiamy formalności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych. Przygotowujemy analizy dotyczące lokalizacji inwestycji, wykonujemy inwentaryzacje, sporządzamy dokumenty odwoławcze w przypadku niekorzystnej decyzji administracyjnej.

 

Osoba wyrzuca śmieci do kosza

Pozwolenia na gospodarowanie odpadami

Przygotujemy pełną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. Przeprowadzimy Cię przez formalności, abyś bez przeszkód mógł rozpocząć działalność!

 

Wykresy na kartce

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Twoja przyszła działalność znajduje się na liście inwestycji, które potencjalnie znacząco oddziałują na środowisko? Sprawdzimy to i przygotujemy za Ciebie obowiązkową Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

 

Dym z komina

Pozwolenia na emisje

Sporządzamy wnioski o pozwolenie na emisję pyłów i gazów do atmosfery. Wykonujemy oględziny instalacji i pomiary emitowanych zanieczyszczeń. Konsultujemy zasadność uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności.

 

Strzałka na tablicy

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest konieczny w przypadku planowania przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, życie lub zdrowie ludzi, stan krajobrazu lub złóż kopalin. Z naszą pomocą uzyskasz wymagane zezwolenia!

 

Cztery osoby przy stole

Stała obsługa firm

Prowadzisz firmę i nie masz czasu zajmować się spoczywającymi na Tobie obowiązkami środowiskowymi? Nasi specjaliści czekają na kontakt! Pomagamy firmom z całego kraju. Przygotowujemy sprawozdania, raporty analizy, sporządzamy wnioski i inne dokumenty.

 

Butelka z wodą

Operaty wodnoprawne

Na podstawie operatu wodnoprawnego uzyskasz pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych lub ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wykopanie stawu. Zostaw formalności ekspertom bez obaw o karę finansową.

 

Grafika BDO

BDO

Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO oraz doradztwem w tym zakresie. Wykonujemy sprawozdania z emisji spalin, rozliczamy opłaty produktowe. Zleć obsługę systemu naszym specjalistom!

 

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej