Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami jest niezbędne, jeśli przedmiotem działalności jest zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Oferujemy pomoc merytoryczną i praktyczną w uzyskaniu takiego dokumentu. Udzielimy pełnych informacji o wymaganych zaświadczeniach i zasadach przyznawania zezwolenia. Szczegółowe informacje zawiera Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza szereg nowych regulacji, z którymi należy się zapoznać, aby nie ponosić dotkliwej kary administracyjnej. Dla podmiotów, które zbierają lub przetwarzają odpady bez pozwolenia, przewidziano bowiem karę w wysokości od 10 tys. do 1 mln zł.

 

Wrzucanie butelki do worka


Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów krok po kroku

Pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie bądź zbieranie i przetwarzanie odpadów należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Jest ono ważne 10 lat, a jego uzyskanie wymaga dopełnienia szeregu formalności. Złożenie wniosku to jedynie pierwszy etap w uzyskaniu dokumentu. W ramach naszych usług przeprowadzimy cię przez nie krok po kroku. Oferujemy pomoc w:

  • zebraniu potrzebnej dokumentacji takiej jak zaświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy, oświadczenia,
  • przygotowaniu i złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawowymi wymaganiami w odpowiednim organie administracyjnym – starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
  • uzupełnieniu już złożonego wniosku o brakujące elementy,
  • uzyskaniu informacji o kontrolach przeprowadzanych przez WIOŚ i Straż Pożarną,
  • doradztwo w zakresie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
  • złożeniu zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu,
  • w złożeniu odwołania w przypadku odmowy wydania pozwolenia.
    W związku ze szczegółowymi i często aktualizowanymi wymogami, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, oferujemy stałą obsługę firm, co ułatwia prowadzenie działalności.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej