BDO

Prowadzenie firmy wymaga obecnie dopełnienia wielu obowiązków związanych z ochroną środowiska. Przedsiębiorcy są zobligowani do sporządzania raportów, które wskazują ilość i rodzaj odpadów. Należy określić również ilość tych przeznaczonych do recyklingu, które powstają jako efekt uboczny pracy zakładu. Poza raportami do KOBiZE obowiązuje ich też ewidencja odpadów, dlatego muszą oni również przygotowywać i składać sprawozdania w BDO. Informacje, które są w nich zawarte, stanowią między innymi podstawę niezbędną do naliczania opłaty produktowej oraz za recykling.

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jest systemem informatycznym wdrożonym przez Ministerstwo Środowiska. System funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Muszą się w nim zarejestrować i cyklicznie dostarczać dane niemal wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają określone ilości i rodzaje odpadów. Ponieważ system jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, zapewniamy pomoc w rejestracji oraz obsłudze BDO. W tym celu prowadzimy ewidencję odpadów, przygotowujemy sprawozdania i rozliczenia firm, naliczamy opłaty produktowe.

 

Ikona w dłoni


Branże, które należy zgłosić do Bazy danych o produktach i opakowaniach

BDO to rozbudowana baza. Muszą się w niej znaleźć wszystkie branże, które wytwarzają oraz gospodarują odpadami lub wprowadzają na rynek opakowania. Wymienimy zatem tylko kilka z nich. Warsztaty samochodowe powinny zgłosić poddawane utylizacji lub recyklingowi opony, oleje oraz inne części i substancje. Obowiązek ewidencji odpadów i składania sprawozdania dotyczącego opłaty produktowej za pośrednictwem systemu BDO mają również restauracje. Legalne pozbycie się wytwarzanych śmieci jest możliwe jedynie poprzez przekazanie odpadów z numerem BDO, następnie rozliczenie opłaty produktowej i sprawozdanie emisji spalin. W przypadku firm budowlanych ewidencję odpadów powinny prowadzić np. te firmy, które wydobywają ziemię w ilości większej niż 5 ton rocznie i wywożą ją poza teren budowy.

Sprawozdanie BDO należy składać do 31 października, wprowadzając dane za rok poprzedni. Odbywa się to drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnego modułu. Uprawnienia do tego składania takich dokumentów mają wyłącznie wyznaczone do tego osoby.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej