Pozwolenia na emisję

Pozwolenie na emisję pyłów i gazów umożliwia legalne prowadzenie działalności, w wyniku której do powietrza wprowadzane są określone substancje. Jeśli posiadasz instalację, która za pomocą komina lub wentylacji mechanicznej emituje zanieczyszczenia, koniecznie powinieneś dowiedzieć się, czy Twoja działalność wymaga jedynie zgłoszenia, czy też pozwolenia. Przygotowujemy kompletne wnioski wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłoszenia tego faktu oraz zapewniamy doradztwo w tym zakresie.

 

Kominy przemysłowe


Co trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na emisję?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy złożyć w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w formie papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami. Do wniosku, podobnie jak w przypadku pozwolenia na gospodarowanie odpadami, należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku. Ponadto potrzebne są:

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeśli nie jest osobą fizyczną,
  • streszczenie wniosku,
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
  • dowód zapłacenia opłat skarbowych m.in. za pełnomocnictwo i wydanie wniosku,
  • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej