Stała obsługa firm

W ramach prowadzonej przez nas stałej obsługi firm oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców i organów administracji w zakresie informowania i wdrażania wymogów zawartych w aktualnych aktach prawnych związanych z szeroko pojmowaną ochroną środowiska. Zadbamy o wszystkie formalności – wyjaśnimy, doradzimy, uzupełnimy oraz złożymy kompletną dokumentację w odpowiednich instytucjach. Co więcej, wykonamy specjalistyczne analizy, raporty i sprawozdania. Dzięki prowadzeniu stałej obsługi firm na bieżąco monitorujemy potrzeby i wykonujemy potrzebne działania. Wspólnie dbamy o dobro środowiska i spokój przedsiębiorców.

 

Cztery osoby przy stole


Wsparcie przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Pośredniczymy w kontaktach z urzędami, inspekcją sanitarną i innymi instytucjami, do kontaktu, z którymi są zobowiązani nasi Klienci, aby móc prowadzić firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki środowiskowe, jakie spoczywają na firmach, niezależnie od charakteru ich działalności. Do naszych zadań należy m.in.:

  • przygotowywanie, składanie wniosków i odnawianie pozwoleń na emisję i innych zezwoleń po ich wygaśnięciu,
  • okresowe rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych,
  • obsługa formalno-prawna prowadzonej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska,
  • rejestracja i prowadzenie kont w bazach i rejestrach:  KOBIZE, CRO, PRTR.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej