Raporty oddziaływania na środowisko

Prowadzenie inwestycji oddziałującej na stan środowiska naturalnego i warunki życia ludzi może wymagać sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko. Zasady sporządzania raportów określono m.in. w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nasi eksperci przygotują raport wraz z wymaganymi dokumentami i poinformują o wszystkich istotnych kwestiach z nim związanych.

 

Zielona strzałka


Kiedy potrzebny jest Raport oddziaływania na środowisko?

Zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko raport sporządza się w przypadku ubiegania się o możliwość prowadzenia działalności zawsze znacząco oddziałującej na naturę. Zamiast składania raportu możliwe jest wystąpienie o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. W ocenie działalności bierze się pod uwagę jej wpływ na środowisko, zdrowie i życie ludzi, zabytki, krajobraz i złoża kopalin. Urzędnicy ocenią również ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych lub budowlanych, a także sposoby zapobiegania negatywnym skutkom przedsięwzięcia. Zgłoś się do nas, a ocenimy rodzaj planowanej przez Ciebie inwestycji i zasadność wykonania raportu, w celu ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej. Być może zakres prowadzanych działań będzie wymagał jedynie zgłoszenia jej do urzędu, w czym także pomożemy.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej