Jakie należy mieć uprawnienia do gospodarowania odpadami?

Każdy, kto chce świadczyć usługi zbierania i przetwarzania odpadów, powinien uzyskać zezwolenie, które określa warunki prowadzenia takiej działalności. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia są niezbędne i jak je uzyskać.

 

Uprawnienia do gospodarowania odpadami – jakie są wymagane i jak je uzyskać?

Zanim rozpocznie się działalność związana ze zbieraniem czy przetwarzaniem odpadów, należy uzyskać niezbędne do tego uprawnienia. W przeciwnym razie można otrzymać karę w wysokości od 10 000 zł do nawet 1 mln zł. Sprawę można załatwić w urzędzie lub listownie. Informacje o wymaganych zaświadczeniach i warunkach przyznawania zezwolenia, szczegółowo podaje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać numer NIP posiadacza odpadów, oznaczenie miejsca ich zbierania oraz wyszczególnienie rodzajów odpadów, które będą zbierane. Natomiast wskazane jest, aby podać również, gdzie i w jaki sposób odpady będą magazynowane, szczegółowy opis sposobu ich zbierania oraz przewidywany okres wykonywanej działalności. Do wniosku należy dołączyć załączniki, takie jak oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy oraz dowód opłaty skarbowej. Następnie urząd sprawdza wniosek i to, czy wszystkie dokumenty dostarczone są w odpowiednim czasie. Urząd w niektórych sytuacjach może poprosić o podanie składu chemicznego odpadów. Wszelkie błędy lub braki we wniosku należy poprawić i uzupełnić w terminie 7 dni od powiadomienia o nich przez urząd. W przeciwnym razie urząd nie będzie dalej zajmował się sprawą. Zanim urząd wyda zezwolenie, występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Zezwolenie wystawiane jest na maksymalnie 10 lat. Zezwolenie wygasa, jeśli wnioskodawca nie rozpoczął objętej nim działalności w terminie 2 lat od jego wydania. Urząd może odmówić udzielenia zezwolenia, jeśli zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie życia albo zdrowia ludzi lub negatywnie wpływał na środowisko.

odpady

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej