Kto i kiedy musi dokonywac wpisów w BDO?

Dla osób niewtajemniczonych skrót BDO brzmi tajemniczo. To rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest jednym z integralnych elementów składających się na bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. System ten został wdrożony przez Ministerstwo Środowiska i funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, kto i kiedy musi dokonywać w nim wpisów.

Po co powstał rejestr BDO?

Rejestr BDO powstał, aby wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami były kompleksowo gromadzone, przechowywane i zarządzane. Ma zapewnić podmiotom  całkowicie elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto musi dokonywać wpisów do rejestru BDO?

Rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek:

 • Wprowadzające na terytorium kraju produkty,
 • prowadzące odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • zajmujące się organizacją odzysku,
 • wprowadzające opakowania,
 • wprowadzające produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem detalicznym lub hurtowym i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 • zajmujące się wewnątrzwspólnotową dostawą odpadów opakowaniowych i produktów w opakowaniach,
 • eksportujące odpady opakowaniowe, opakowania i produkty w opakowaniach,
 • transportujące odpady,
 • wprowadzające lub prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów,
 • wprowadzające pojazdy, 
 • prowadzące stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów.


Rodzaje działalności gospodarczych, które są wpisywane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa:

 • Posiadacze odpadów z pozwoleniem zintegrowanym,
 • posiadacze odpadów mogący wytwarzać odpady,
 • posiadacze odpadów z zezwoleniem na ich zbieranie i przetwarzanie,
 • podmioty z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów.

 

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej