Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej jest wymagane prawnie w związku ze zdecydowaną większością podejmowanych inwestycji m.in. budową dróg i mieszkań, modernizacją lub termoizolacją budynków, instalacją linii energetycznych oraz wielu, wielu innych. Polega ona na sporządzeniu dokładnego spisu wszelkich części przyrody, które występują na terenie, jaki ma obejmować dane przedsięwzięcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć przebieg takiej inwentaryzacji oraz wskażemy osoby upoważnione do jej przeprowadzania.

 

Etapy inwentaryzacji przyrodniczej 

Dłoń na tle słońcaInwentaryzację rozpoczyna się od podzielenia wskazanego obszaru w oparciu o m.in.: mapy topograficzne, tło historyczne terenu oraz wskazane projekty i publikacje. Następnie należy stworzyć bardzo szczegółową mapę topografii terenu oraz opisać jego budowę geologiczną. W kolejnych krokach przystępuje się do zapoznania się z wszelkimi występującymi w granicach badanego obszaru ekosystemami oraz przyrodą ożywioną i nieożywioną.

W końcowym etapie powinno powstać zdjęcie fitosocjologiczne, kartogram oraz podział inwentaryzacji na kategorie. W poszczególnych częściach podzielonego obszaru należy wskazać występujące na nich gatunki roślin, zwierząt itd. Przeprowadzana inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje zarówno florę, jak i faunę oraz przyrodę nieożywioną. Dodatkowo, należy pamiętać, że zarówno spis flory, jak i fauny powinien być powtórzony kilkukrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego.

 

Kto może ją wykonać 

Podobnie, jak w przypadku wielu innych dokumentów środowiskowych, inwentaryzacja przyrodnicza może być przeprowadzana jedynie przez specjalistów w tej dziedzinie. Eksperci od spraw decyzji środowiskowych to zazwyczaj absolwenci studiów biologicznych lub kierunków związanych z ochroną środowiska. Dzięki wyższemu wykształceniu oraz nabytemu doświadczeniu są w stanie sporządzić profesjonalne i bardzo dokładne ekspertyzy, które w kontekście całej inwestycji mogą mieć znaczący wpływ na przebieg jej kolejnych etapów oraz tempa ich realizacji.

 

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej